Inleiding

Het doel van de opgestelde huisregels is een ordelijk verloop van de dagelijkse gang van zaken
op Zorgboerderij Blommendal. De huisregels gelden voor alle zorgvragers die op de
Zorgboerderij komen. Dit geldt voor deelnemers van de dagbesteding, kinderen van de BSO
en mensen die therapie volgen op de Zorgboerderij.
Op Zorgboerderij Blommendal verwachten wij normale omgangsvormen van de mensen die
op de boerderij komen. Hoewel deze niet perse in de huisregels opgenomen hoeven te
worden, kiezen wij ervoor dit wel te doen. Voor het grotendeel van de deelnemers is
herhaling en het kunnen zien van de regels, belangrijk om regels te kunnen onthouden. Op
deze manier dient het opnemen van normale omgangsvormen het doel van de huisregels,
namelijk; een ordelijk verloop van de dagelijkse gang van zaken op Zorgboerderij
Blommendal.
De huisregels zijn algemene regels. Individuele afspraken die opgenomen zijn in het zorgplan
van een deelnemer gelden boven de huisregels.
Deze huisregels zijn besproken en akkoord bevonden met de cliëntenraad op d.d.: 03-02-
2021


Dagindeling/Regels

– We starten de dag om 09.00 uur, deelnemers van de BSO starten in de middag na schooltijd;
– We hangen onze jassen bij binnenkomst aan de kapstok in de omkleedruimte;
– We trekken onze overalls en eventueel jas aan. Na het omkleden krijgt iedereen iets te
drinken aangeboden;
– Persoonlijke (waardevolle) spullen zoals telefoons of sleutels laten we in onze tas of worden
ingeleverd in bij de begeleiding. Alles op eigen risico;
– Wanneer we iets niet weten kunnen we het altijd vragen, er bestaan geen domme vragen;
– We melden het bij de begeleiding, als we niet verder kunnen met ons bezigheden of als we
iets niet leuk vinden;
– Wanneer we naar de kantine gaan trekken we vieze schoenen en laarzen uit in de hal van de
kantine;
– We nemen geen aanstekers, vuurwerk, messen of andere gevaarlijke spullen mee naar de
Zorgboerderij.
– Op de boerderij is alles aanwezig om de activiteiten uit te voeren, zoals laarzen en een
overall;
– We komen niet in de privé ruimtes van de boerderij

– Om 16.00 uur zeggen we de begeleiding gedag voordat we de Zorgboerderij verlaten. Voor
de BSO is dit om 17.30 uur.
– We melden ons bij afwezigheid telefonisch af bij de zorgboer(-in), 24 uur van tevoren op 06-
25512964.

Apparaten gebruiken

– We vragen toestemming aan de begeleiding om elektrische apparaten en machines te
gebruiken;
– Tractors worden door de boer en bevoegde begeleiding gebruikt en door niemand anders!;
– Gereedschap en andere materialen zijn eigendom van Zorgboerderij Blommendal. Deze
moeten na gebruik weer schoon op de plek worden gezet waar je ze hebt gepakt.

Brand

– We komen niet aan de brandblussers, de begeleiding (BHV-er) weet hoe deze werken;
– Bij brand of ongelukken roepen we de begeleiding (BHV-er).

Omgangsregels

– Wij gaan respectvol met elkaar om. Dit betekent dat wij niet schelden, vloeken of elkaar
ongewenst aanraken;
– Wij denken aan elkaars privacy en vragen eerst toestemming aan de begeleiding als we een
foto of filmpje van iemand anders willen maken;
– We vernielen niets van elkaar of van de Zorgboerderij.;
– We leggen onze voeten niet op de tafel of op de stoelen;
– We verwachten dat er respectvol met de dieren omgegaan wordt. Wees vooral voorzichtig
in het benaderen van de grotere dieren, benader ze altijd rustig;
– Wij verwachten dat je jouw werk netjes doet;
– Kritiek, klachten en problemen – die bespreken we in eerste instantie met de zorgboer(-in).
Hygiëne
– We laten het toilet schoon achter;
– Na elk toiletbezoek wassen wij onze handen;
– Geef aan wanneer het toiletpapier op is;
– Voor het eten wassen wij onze handen.
Eten en drinken
– Eten en drinken voor de ochtendpauze en middagpauze wordt in de koelkast gezet;
– Als we overblijven op de Zorgboerderij, nemen wij ons eigen lunchpakketje mee;
– Drinken word verzorgd door de Zorgboerderij;
– Er wordt niet ongevraagd iets te eten of te drinken gepakt;
– We eten gezamenlijk;
– Tijdens het eten proberen wij rustig te zijn aan tafel;
– Ben je klaar met eten, zet dan je bord en beker in de daarvoor bestemde bak.

Mobiel telefoongebruik

– In de eerste pauze mag de deelnemer vanaf 11.00 uur zijn mobiele telefoon gebruiken, tot
11.15 uur. Daarna gaan we weer aan het werk;
– In de tweede pauze mag de deelnemer vanaf 13.00 uur zijn mobiele telefoon gebruiken, tot
13.30 uur. Daarna gaan we weer aan het werk.

Roken

Er wordt buiten in de daarvoor bestemde rokersruimte gerookt. Roken mag in de eerste
pauze vanaf 11:00-11.15 uur en in de tweede pauze vanaf 13.15-13.30 uur.

Team Blommendal