Kinderoefentherapie met een paard of pony als hulp bij de ontwikkeling van kinderen.

Algemeen

Een paard of pony kan kinderen uitdagen om meer te bewegen, meer initiatief te nemen en zelfvertrouwen op te bouwen. Hierdoor doen kinderen meer bewegingservaring op, waardoor, met behulp van oefeningen met de pony, de ontwikkeling van motorische vaardigheden en verbetering van de houding sneller verloopt.

Het stimuleren van bijvoorbeeld balans, coördinatie en ruimtelijk inzicht verloopt beter als deze gecombineerd worden aangeboden. Er is een nauw verband tussen leren door waarnemen en de ontwikkeling van de lichamelijke vaardigheden (perceptual learning, ontwikkelingspsycholoog Jean Piaget).

Meer zintuigen dan in een behandelruimte worden gestimuleerd als je met de pony samen loopt. Gehoor, tast, reuk, gezicht, maar ook het vestibulair bewustzijn (het ervaren van zwaartekracht en balansverstoringen in het evenwichtsorgaan) en de proprioceptie (het ervaren van beweging in spieren en gewrichten). Door te oefenen met en naast een pony ervaart het kind deze stimuli waardoor het bewust wordt van houdingsveranderingen en hier actief veranderingen in kan leren aanbrengen. (sensomotorische integratie)

Hoe werkt het?

Net als bij therapie in een behandelruimte wordt gestart met een vraaggesprek waar de hulpvraag wordt opgesteld. In het onderzoek dat volgt wordt de oorzaak van het probleem gezocht. Naar aanleiding daarvan wordt een behandeldoel en een behandelplan opgesteld. Dit wordt met u besproken.

Afhankelijk van de hulpvraag kan de behandeling volledig op de zorgboerderij worden gegeven, of er worden afwisselend afspraken gemaakt in de praktijk in Nieuwland, en op de zorgboerderij.

Kinderen leren geen paardrijden. Oefeningen zijn gericht op het ontwikkelen van een gecoördineerd, stabiel en dynamisch bewegingspatroon.

Het aantal behandeling is afhankelijk van de complexiteit van het probleem, maar er kan vaak wel een schatting worden gegeven.

Voor wie?

Oefentherapie te paard kan succesvol toegepast worden bij veel oefentherapeutische indicaties.

Een allergie voor paarden is de enige contra indicatie.

Oefentherapie te paard kan ook een nieuwe start zijn voor een kind dat weerstand tegen reguliere therapie heeft ontwikkeld. Het kind moet wel affiniteit met paarden hebben.

Bij welke problemen is oefentherapie te paard vooral zinvol?

    Balansproblemen (bijvoorbeeld ingezakte houding, veel vallen, niet stil kunnen zitten)

  • Coördinatieproblemen (bijvoorbeeld dingen omstoten, tegen anderen aan botsen, onhandigheid, geen twee dingen tegelijk kunnen doen)
  • Problemen met ruimtelijk inzicht en/ of oog-handcoördinatie
  • Motorische achterstand, bijvoorbeeld ten gevolge van DCD, dyslexie, ASS, PDD-NOS, AD(H)D
  • Te weinig bewegingservaring gehad bijvoorbeeld door ziekte of onzekerheid
  • Lichamelijke beperkingen (bijvoorbeeld scoliose, kyfose, heupdysplasie)

Door wie?

De oefentherapie te paard wordt gegeven door Ellen Veenhuizen. Zij is sinds 1989 oefentherapeut Cesar, en sinds 1993 kinderoefentherapeut. Zij heeft de afgelopen jaren ruiters begeleid in het verbeteren van hun houding (zie www.cesaramersfoort.nl voor meer informatie). Door nascholing (o.a. sensomotorische integratietherapie, waarnemen en behandelen vanuit een sensomotorisch perspectief en centered riding) zijn behandelingen zo veel mogelijk evidence based

Verwijsbrief

Voor de behandeling heeft u een verwijsbrief voor oefentherapie van de huisarts nodig, en bij chronische aandoeningen een verwijzing van de specialist (meestal kinderarts).

Verzekering

Behandelingen worden vrijwel altijd vergoed door de verzekeraar. Raadpleeg uw polis voor de dekking (voor oefentherapie) bij uw zorgverzekeraar. Behandelingen worden direct gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

En verder

Voor de administratie hebben wij bij de eerste afspraak een identiteitsbewijs en het pasje van de zorgverzekeraar nodig.

In het belang van de behandeling kan het nodig zijn om advies en/of gegevens op te vragen bij andere disciplines waar u of uw kind in behandeling is. Dit gebeurt echter niet zonder uw toestemming te geven.

Neemt u gerust contact op voor meer informatie.