Algemene beschrijving

Het project behelst de tijdelijke opvang van schoolgaande kinderen die om verschillende redenen niet handhaafbaar zijn op hun eigen school. De opvang moet er voor zorgen dat deze kinderen regelmaat blijven behouden, opgevangen worden in een andere omgeving en daarnaast en dat ze geen of weinig leerachterstand oplopen. De op te vangen kinderen worden gedurende de schooltijden op zorgboerderij Blommendal opgevangen. Hier worden zij enerzijds aan het werk gezet gedurende een aantal uren per dag op de boerderij en anderzijds ontvangen zij voor de resterende uren onderwijs.

Het doel is dat het kind naar een periode van opvang terug geplaatst kan worden op zijn of haar school of dat er een definitieve andere oplossing gevonden wordt zoals bijvoorbeeld speciaal onderwijs.

Gedurende het project blijft de school verantwoordelijk voor het kind wat betreft onderwijs en het zorgplatform, gemeente, etc, voor het welzijn van het kind alsmede het vinden van definitieve oplossingen.

Voor wie?

Het betreft kinderen die door gedrag (tijdelijk) niet te handhaven zijn op hun reguliere school. Hierbij kan gedacht worden aan storend gedrag, pesten of gepest worden, of het niet meer bereikbaar zijn van het kind.

Wat is er nodig?

Voor zowel de leerlingen, de school als ook de ouders/verzorgers is het nodig dat er even een time-out is. Door de leerling gedurende een periode te ‘isoleren’ van school kan de situatie weer hersteld worden. Tevens is het nodig dat naar de oorzaak gezocht wordt waardoor de leerling in deze situatie is geraakt. Hierbij speelt de rol, invloed en verantwoordelijkheid van de ouders een grote rol.

Doel

Het doel is om de leerlingen gedurende een korte periode af te zonderen van school, zodat de belemmerende situatie zowel voor de leerling als de school(omgeving) kan herstellen. De verbinding met school blijft wel aanwezig. De periode dat de leerling extern opgevangen wordt, zal per kind verschillen.

Neem voor meer informatie contact met ons op of kijk voor meer zorgboerderijen op http://www.topeemland.nl