Algemene beschrijving

Het project omfat de tijdelijke opvang van kinderen die om verschillende redenen uitgevallen zijn op hun eigen school. De opvang zorgt ervoor dat deze kinderen regelmaat blijven behouden, opgevangen worden in een andere omgeving en daarnaast geen of zo min mogelijk leerachterstand oplopen. De kinderen worden gedurende de schooltijden op zorgboerderij Blommendal opgevangen. En wordt hen werk en/of een activiteit aangeboden.

Het doel is dat het kind na een periode van opvang teruggeplaatst kan worden op school of dat er een definitieve andere oplossing gevonden wordt.

Gedurende het project blijft de school verantwoordelijk voor het kind wat betreft onderwijs en het zorgplatform, gemeente, etc., voor het welzijn van het kind alsmede het vinden van (definitieve) oplossingen.

Voor wie?

Het is bedoeld voor kinderen die uitvallen/uitgevallen zijn op school. Hierbij kan gedacht worden aan ongewenst gedrag, pesten of gepest worden, of het niet meer kunnen bereiken van het kind.

Wat is er nodig?

Voor zowel de leerlingen, de school als ook voor de ouders/verzorgers is het noodzakelijk dat er even een time-out is. Door de leerling gedurende een periode te ‘isoleren’ van school kan de situatie vaak weer hersteld worden. Tevens is het nodig dat naar de achterliggende oorzaak gezocht wordt waardoor de leerling in deze situatie terecht is gekomen. Hierbij kunnen diverse factoren een rol spelen.

Doel

Het doel is om de leerlingen gedurende een korte periode te isoleren van school, zodat de belemmerende situatie zowel voor de leerling als de school(omgeving) kan herstellen. De verbinding met school blijft wel aanwezig. De periode dat de leerling extern opgevangen wordt, zal per kind verschillen.

Neem voor meer informatie contact met ons op of kijk voor meer zorgboerderijen op http://www.topeemland.nl