Dagbesteding op een plek waar u zich thuis voelt!

Bij dagbesteding Blommendal staan ouderen centraal; ouderen die te maken hebben met sociale en/of psychiatrische problematiek, maar ook met lichte cognitieve of somatische beperkingen. Thuis wonen blijft dan vaak langer mogelijk.

  • Zinvolle activiteiten, afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de deelnemer, in een ruimtelijke omgeving, dichtbij de natuur op of om de boerderij.
  • Structuur, waarbij activiteit en rust elkaar afwisselen.
  • Sociale contacten, ook met mensen uit andere groepen op de zorgboerderij.
  • Begeleiding door een deskundige medewerker met ondersteuning door vrijwilligers
  • Gezellige en warme sfeer en hulp waar nodig Om dagbesteding Blommendal te kunnen bezoeken is een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Het gaat daarbij om een indicatie van dagdelen Begeleiding Groep, in zorg in natura. Voor meer informatie kijkt u op www.ciz.nl. Wij kunnen, wanneer dit gewenst is, hulp bieden bij de aanvraag van een indicatie.

Voor meer informatie:

Dagbesteding Blommendal telefoon 06 – 13 71 21 52

E-mail: Dagbesteding.blommendal@welzin.nl

www.beweging3.nl/dagcentra

Dagbesteding Blommendal; onderdeel van Welzin

Wij zijn geopend op:

  • maandag 10:00 – 15:30
  • dinsdag 10:00 – 15:30
  • woensdag 10:00 – 15:30
  • donderdag 10:00 – 15:30
  • vrijdag 10:00 – 15:30